Lära

Det viktiga är det som händer efter utbildningen

Malin Lampén, Lära sitteri trappa

För att en utbildningsinsats ska ge en långsiktig effekt måste man förstå både hur utbildningstillfällena ska läggas upp men också vara medveten om att den verkliga förändringen inte sker under själva utbildningsdagarna utan i det dagliga arbetet på verksamheten.

– Att låta medarbetare gå på utbildning är en stor investering för ett företag eller en organisation. HPLJ-certifieringen innebär att vi säkerställer att vi genomför utbildningar som skapar förändring och ger resultat, säger Malin Lampén som är utbildningschef på Lära.

Enligt Malin Lampén visar forskning att traditionella utbildningar ger liten långsiktig effekt. Det kan vara trevlig där och då men för att en förändring ska uppstå krävs att den som ska gå en utbildning vet varför hen ska gå, att chefen är delaktig och följer upp och stöttar för att nå resultat. En utbildningsinsats måste ses som en del i en process och det allra viktigaste är att det finns en plan för vad som händer efter utbildningen.

– Vi på Lära gör vårt allra bästa under utbildningstillfällena. Läras utbildningar bygger på att deltagarna får omsätta de teoretiska delarna i praktik. Vi beskriver det som att lära sig krypa, gå och springa, berättar Malin.

Detta innebär att man under utbildningen i en lugn miljö, tillsammans med övriga deltagare och med utbildaren får öva på sådant som kan vara svårt. Här lär man sig att krypa och börja gå. Men det är först när man är tillbaka i sin verksamhet och omsätter det man lärt sig i vardagen och det dagliga arbetet som man kan börja springa.

Inlärning sker successivt

Inlärning sker nämligen successivt dels i deltagande och diskussion med andra, dels genom det utbildaren direkt lär ut. Enligt HPLJ-modellen sker så mycket som 70 procent av inlärningen efter utbildningen när man är tillbaka på jobbet och ska omsätta kunskapen i praktiken.

HPLJL-metoden kräver därför mer av beställaren som behöver ha en tydlig målbild av vad utbildningen ska bidra till och att chefen stöttar och verkligen vill se en förändring när medarbetarna kommer tillbaka samt att medarbetarna själva vill och vet varför de ska gå utbildningen.

Genom HPLJ-certifieringen har Läras utbildare, som kommer från lite olika bakgrunder, nu skapat en gemensam bas och pedagogik i hur de förmedlar kunskap och hur utbildningarna ska byggs upp. Det har också blivit än tydligare att utbildarens främsta uppgift är att vara tränare och processledare som ska leda gruppen framåt.

– Det har varit roligt och utvecklande och vi vet att det kommer att ge effekt, säger Malin om certifieringsarbetet.

HPLJ-modellen har fyra byggstenar

Commitment – Deltagarna behöver vara engagerade och veta varför de kommer på en utbildning.

Knowledge foundation – Deltagarna behöver få en teoretisk bas och förståelse för givet ämne som de sedan kan omsätta till praktiskt kunnande

Practice and develop skills – Deltagarna behöver träna, få feedback, diskutera, reflektera och lära av varandra i en trygg lärmiljö.

Strenghten results – Deltagarna måste få förutsättningar för att använda nya kunskaper, färdigheter, verktyg och modeller.