Lära

De personer vi arbetar med ska åka på huvudleden

porträtt av Jesper Hållén

– Jag lägger mitt fokus på att alla människors lika rättigheter ska gälla också för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, de som lätt glöms bort, säger Jesper Hållén.

Jesper är utbildare på Lära och leder utbildningar inom autism och intellektuell funktionsnedsättning, samt handleder personalgrupper som arbetar med personer som förutom sin funktionsnedsättning även har utåtagerande beteenden eller tvångsbeteenden.

Själv har han arbetat länge med personer med autism. Det började lite av en tillfällighet när han läste en vårdutbildning och en verksamhet erbjöd praoplats men bara till en manlig elev.

– Jag var den enda killen så det blev jag som tog platsen. Där arbetade man med människor med autism. Det var spännande och jag fortsatte jobba med autism, berättar Jesper.

Sin långa praktiska erfarenhet har Jesper stor nytta av i arbetet som utbildare på Lära.

– Många av dem jag möter har svårt att ge stöd till personer med utmanande beteenden. Men då får de också svårt att utföra det pedagogiska arbetet som är grunden för deras uppdrag, säger Jesper.

Vill ge aha-upplevelse

Hans viktigaste uppgift är att bekräfta för dem han utbildar att det arbete som de utför är bra och rät. Han vill också ge dem en aha-upplevelse av hur personerna de arbetar med fungerar och vilka svårigheter de har. Jesper poängterar att det inte handlar om att uppfostra eller om att den som inte uppför sig så som förväntat gör det för att personen är egoistisk utan för att hen har en svår funktionsnedsättning.

– Jag brukar säga att de personer vi arbetar med ska åka på huvudleden, säger han.

Jesper vill lära ut ett nytt förhållningssätt, att det är personalen själva som måste anpassa sig och använda andra metoder som till exempel att arbeta med ett lågaffektivt förhållningssätt och stärka positiva beteenden.

– Vi har så många olika sätt vi kan uttrycka oss på, medan de här personerna kanske bara kan uttrycka sig fysiskt. Personal som går våra utbildningar ska få med sig verktyg att hjälpa omsorgstagarna att få ett bättre liv, för det handlar inte bara om att ändra eller ta bort ett beteende utan också om att personen ska må bättre efteråt, säger han.