Lära

Christer Fahlberg är inte rädd för att prata om svåra situationer

porträtt av Christer Fahlberg

Många av dem som Christer Fahlberg möter i utbildningar och handledning har en tuff vardagssituation. Han utbildar inom Studio 3, Lågaffektivt bemötande och autism, men ofta också i skräddarsydda utbildningar och handledning för medarbetare som möter personer med psykisk ohälsa, många gånger i kombination med dubbeldiagnoser och en kognitiv sårbarhet.

Christer har tidigare arbetat bland annat på LSS-boenden och inom missbruksvård och drogbehandling. Hans egna erfarenheter skapar en större förståelse för hur både anhöriga, personal och den enskilde personen mår och påverkas känslomässigt. Christer har också kunskap om hur beroende kan kopplas till exempelvis autism.

– Alkohol och droger kan bli en typ av självmedicinering för personer med autism eller ADHD, man kan också känna att man får vara med i ett sammanhang, men riskerar ofta att utnyttjas. Även för personer med schizofreni kan droger bli självmedicinering, säger Christer.

Behöver ha kunskap

De som arbetar med personer med psykisk ohälsa behöver ha kunskap om hur de ska arbeta med stressreducering, meningsfulla aktiviteter och att se över den miljö där man vistas så att det blir så bra som möjligt för personen.

En annan fråga som många gånger är svår att ta i, är när det finns suicidrisk. På ett gruppboende är man som regel inte van vid att arbeta med döden och än mindre med självmordsrisk.

– Ibland måste man acceptera att personen mår så dåligt och förstå att det är därför ett beteende uppstår. Ett LSS-boende ska inte behandla utan ska ge en god livskvalitet, det är ett stort och viktigt arbete. För att klara detta behöver vi säkra att det finns handlingsplaner och riktlinjer samt att alla jobbar som ett team och hjälps åt. Då ökar tryggheten hos medarbetarna, säger Christer.

– Jag är inte rädd för att prata om svåra situationer och använder mycket av mina egna erfarenheter, tillägger han.

Finns sällan enkla svar

Deltagarnas förväntningar på utbildningen brukar handla om att de vill ha svar på hur de ska göra i en svår situation. Det finns dock sällan enkla svar, menar Christer. Hans roll är att ge dem konkreta verktyg men att också att få dem att förstå att hur kapabla de faktiskt är.

– Det roligaste i mitt jobb är när deltagarna förstår hur mycket kunskap de själva har inom sig och hur detta kan leda till en beteendeförändring. Det viktigaste är ju det som händer efter utbildningen tillbaka på jobbet. Det är då det verkliga arbetet börjar, säger han.