Lära

Att vara mamma med NPF

Något som kan vara omvälvande i en kvinnas liv är att genomgå en graviditet och att bli förälder. Livet förändras och man får en ny person och tillvaro att förhålla sig till, vilket kan vara tufft och prövande på många sätt.

Kvinnor med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan uppfatta både inre och yttre förändringar utmanande, såsom rutiner och kroppen. Hormoner, den växande magen och att känna fosterrörelser för att nämna några. Att behöva ändra sina vanor och rutiner för att nämna andra. Det här är något som Rebecka Klein vet en hel del om. Rebecka är genusvetare och doula, med stor erfarenhet av att arbeta med personer med NPF.  

”Först och främst är det viktigt att vara vaksam på att inte generalisera. Du är en människa och inte en diagnos, med dina egna förutsättningar. Sen är alla graviditeter unika. NPF är en bred diagnos som innefattar bland annat både autism och ADHD. Det gäller att möta varje kvinna i just hennes behov”, berättar Rebecka då vi får en pratstund inför webbinaret hon ska hålla Mammor med NPF. Detta webbinarium riktar sig till alla som arbetar eller möter kvinnor med NPF under graviditet, förlossning och som nyblivna mammor.

Webbinaret syftar till att öka förståelsen för de utmaningar och de upplevelser som dessa mammor kan ha, med förståelse och kunskap kan vi lära oss hur vi bäst bemöter och stöttar de för att öka förutsägbarheten och därmed minska onödig stress och oro.


Konsten att maskera

Kvinnor med NPF tenderar att utveckla maskeringsbeteenden och kamouflera deras utmaningar. Det finns andra sociala förväntningar på kvinnor än män och ofta hamnar kvinnor ”under radarn” när det kommer till NPF.

Hur kan vi stötta?

Med ökad kunskap och förståelse är det lättare att vara ett stöd i utmanande situationer. Allt för att öka förutsägbarhet och minska stress. ”Vi vet att efterfrågan om kunskap kring bemötande är stort och vi är glada att kunna erbjuda det här webbinariet” säger Rebecka

För att lära dig mer om detta erbjuder Lära ett kostnadsfritt webbinarium den 1/12 8.30-9.00
Anmäl dig här