Lära

Åsa Cederlund – värdegrund och värderingar en viktig del av ledarskapet

porträtt av Åsa Cederlund

Åsa Cederlund har arbetat i många år med HR-frågor, bland annat med övergripande ansvar för arbetsmiljö. Idag utbildar hon inom arbetsmiljö och ledarskap.

Åsa har också arbetat mycket med frågor kring värdegrund och värderingar och ser detta som nära kopplat till ledarskapet.

– Det är djupt rotat i mig att man kan styra och vägleda med värderingar, att det är en viktig del i ledarskapet. Detta är något man får med sig i våra utbildningar, säger hon.

Att leda är inte bara något chefer gör utan även andra. Därför har Lära också en utbildning för den som leder utan att vara chef.

– Inom äldreomsorgen har till exempel sjuksköterskor ett ansvar att leda omvårdnadspersonal gällande medicin och annan hälso- och sjukvård, men de har inte det formella ledar- eller chefsansvaret. Genom våra utbildningar får alla som leder, oavsett roll, samma pedagogik att arbeta efter, säger Åsa.

Bred kunskap och ett genuint intresse för människor

Inom Lära finns en bred kunskap och ett genuint intresse för människor, både för medarbetare inom omsorgen och för de personer som dessa tar hand om. Under utbildningen vill Åsa skapa delaktighet. Hon påtalar också hur viktigt det är att ha en förståelse för den kunskap som finns hos dem som deltar i utbildningen och att lösningarna ofta finns i gruppen.

– Jag jobbar mycket med gruppdiskussioner och rollspel men också med att våga utmana, ifrågasätta och kunna ge förbättringsförslag, säger Åsa.

Under pandemin har Lära ställt om till digitala utbildningar. Åsa är positiv till hur väl det har fungerat och hur effektivt det har varit. Hon menar att det ger valmöjligheter och kan skapa en stor flexibilitet både för deltagare och utbildare.

– Det öppnar också upp för möjligheter att följa upp och att fortsätta jobba i nätverk efter en utbildning, säger hon.

Åsa vill att den som gått en ledarutbildning ska få med sig ett pedagogiskt hur man ska göra för att lösa en situation samt inspiration och en trygghet att arbeta vidare med det som man lärt sig. Det handlar om att skapa förutsättningar att lyckas för såväl ledare som medarbetare i verksamheten.

– Jag känner stor respekt för de utmaningar de personer jag möter ställs inför och det är häftigt att se alla engagerade medarbetare som verkligen vill göra skillnad. Jag är stolt över få vara en liten del av deras arbete genom det vi inom Lära bidrar med, säger hon.