Introduktionsutbildning inom äldreomsorg och LSS – online

Statsbidrag till introduktionsutbildningar

Den snabba spridningen av Corona-viruset innebär stora utmaningar för vård och omsorg, inte minst att snabbt rekrytera och få personal i arbete för att ersätta ordinarie sjukskriven personal.

Lära erbjuder en ny interaktiv digital introduktionsutbildning för personal inom äldreomsorg och LSS-verksamhet för att du snabbt ska få dina nya medarbetare startklara.

Vår utbildning genomförs med film och online webinars under ledning av Läras utbildare som har expertkunskap inom både äldreomsorg och LSS (läs mer om dem här). Deltagarna får personlig återkoppling. Studieuppgifter och teori genomförs i en modern lärplattform, Promote. Deltagarna kan arbeta i sin egen takt och när de passar dem.

Fördelar med Läras introduktionsutbildning

  • Möjlighet att arbeta i egen takt
  • Personlig återkoppling
  • Varierat innehåll – film, online webinar, studieuppgifter
  • Kostnads- och tidseffektivt

Anmälan och information om utbildningarna

Presentationsmaterial

Sök statsbidrag

Med anledning av Corona-pandemin stora konsekvenser på arbetsmarknaden finns det nu statsbidrag att söka. Ansökan gäller för korta jobbspår för utbildningsinsatser hos kommuner där akuta rekryteringsbehov finns. Läras utbildningar är några av dem som rekommenderas.

Läs mer och ansök här

Har du frågor eller vill du anmäla många?

Har du frågor kontakta Läras utbildningschef Malin Lampén

Telefon 072-3812059

Maila Malin

Vi anpassar utbildningen efter era behov

Om det är många medarbetare från samma arbetsplats eller kommun som ska utbildas kan vi anpassa utbildningen utifrån era specifika behov. Kontakta oss så berättar vi mer! Maila här

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.