Studio 3 – bemöt utmanande beteende lågaffektivt

Utbildning i Studio 3 är för dig som upplever utmanande beteenden hos människor du möter. Studio 3 utgår från ett lågaffektivt bemötande och är ett förhållningssätt som bygger på respekt och omsorg. För vem Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling eller andra som kommer i kontakt med personer med utmanande …

Studio 3 – fördjupning

Utbildning i Studio 3 fördjupning – En spännande dag till att lära mer om Studio 3 och öva på det du redan kan. På utbildningsdagen kommer vi arbeta med fysiska grepp, fördjupa oss i utmanande beteende och orsaker till varför det ibland är så svårt för oss personal/föräldrar att hinna vara steget före. För vem …

Studio 3 och lågaffektivt bemötande i äldreomsorgen

Lågaffektivt bemötande har länge varit en metod och ett förhållningssätt när man arbetar med människor med funktionsnedsättning men börjar nu alltmer att användas även inom demensvården. Lära erbjuder nu Studio 3-utbildning i lågaffektivt bemötande med inriktning äldre. Lågaffektivt bemötande innebär en humanistisk människosyn, menar Liselotte Björk som i många år har arbetat med demenssjukdom och …

Lära tipsar om Studio 3s Youtube kanal

Vet du att Studio 3 organisationen i England har en egen Youtube kanal med många intressanta intervjuer och filmklipp. Gå gärna in och ta en titt. Youtube Studio III England

Lågaffektivt bemötande – Distans

Utbildning i lågaffektivt bemötande distans – Lågaffektivt bemötande är en pedagogik där vi arbetar aktivt och förebyggande – alltid med individen i centrum. Utbildningen genomförs digitalt i vår lärplattform Promote och du genomför tre undervisningstillfällen online. För vem Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma och anhöriga inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med …

Lågaffektivt bemötande

Utbildning i lågaffektivt bemötande – Lågaffektivt bemötande är en pedagogik där vi arbetar aktivt och förebyggande – alltid med individen i centrum.  Lär att hantera utmanande situationer med respekt för individen och att hålla dig lugn i stressade situationer. För vem Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma och anhöriga inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer …

Christoffer vill se mer fokus på det personliga och mindre på diagnosen

Christoffer Sjöwall har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom olika verksamheter som vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och har ett eget anhörigperspektiv. Det har gett honom mycket kunskap och också en stor ödmjukhet inför människors olikheter. – Jag har träffat otroligt många olika personer med NPF och provat på att jobba …

Christer Fahlberg är inte rädd för att prata om svåra situationer

Många av dem som Christer Fahlberg möter i utbildningar och handledning har en tuff vardagssituation. Han utbildar inom Studio 3, Lågaffektivt bemötande och autism, men ofta också i skräddarsydda utbildningar och handledning för medarbetare som möter personer med psykisk ohälsa, många gånger i kombination med dubbeldiagnoser och en kognitiv sårbarhet. Christer har tidigare arbetat bland …

För Rebecca Söderström är Lära mer än bara ett jobb

Rebecca Söderström började jobba i omsorgen som tjugoåring och har en lång och gedigen yrkeserfarenhet bland annat från HVB för barn och unga. När hon ville utvecklas vidare yrkesmässigt föll valet på Lära. – Jag hade gått utbildningar med Lära. En del av mina nuvarande kollegor har jag haft som utbildare och kände att det …

Lena Helmerson vill se beteendeförändringar

Lena Helmerson utbildar och handleder på Lära inom Studio 3, Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande. Med över tjugo års erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar har hon en gedigen praktisk erfarenhet att luta sig mot. – Det är otroligt värdefullt att ha erfarenhet av att ha jobbat med både barn, unga och …

Helenes drivkraft är möten med människor

Helene Björklund har arbetat inom vård och omsorg i hela sitt liv. Under många år kombinerade hon omsorgsarbetet med vara handledare och utbildare. Sedan 2017 arbetar Helene heltid på Lära. Helene utbildar inom i Studio 3, Lågaffektivt bemötande, Tydliggörande pedagogik, PERMA, Individuellt vardagsstöd och åldras med kognitiv funktionsnedsättning. – På Lära är det så klart …

Medarbetarna är det viktigaste i omsorgen

Annelie Tarning brinner för pedagogik och vill att den omsorgspersonal som går en utbildning på Lära ska få med sig tydliga pedagogiska verktyg som underlättar för dem i deras viktiga arbete.

Hos oss är det normalt att vara olika

Hammarkullsskolans rektor Linnea Lindquist – också känd som lågaffektiva rektorn, tog över grundskolan för fyra år sedan. Uppdraget var att få kontroll på budget och antal medarbetare. På fyra år har rektorn minskat antal medarbetare från 58 till 43. Ändå har de utmanande beteendena bland eleverna minskat.

Anpassning av vår verksamhet med anledning av Corona/Covid-19

  Gällande från 1 oktober 2021 Vi följer gällande rekommendationer och erbjuder både utbildning fysiskt på plats och online.   Vid utbildning på plats: Vi erbjuder stora lokaler där deltagare kan hålla avstånd. Vid Studio 3 utbildning: För att genomföra hela Studio 3 behöver vi vara nära stundvis, vi använder därför munskydd, handsprit och anpassar …

Lära tipsar om rollspel i arbetet med pedagogiska handlingsplaner

Att arbeta med rollspel i en personalgrupp kan vara ett effektivt sätt att planera inför arbetet med pedagogiska handlingsplaner. När vi ska skriva pedagogiska handlingsplaner till utmanande situationer, kan det vara bra att gå igenom situationen i ett rollspel. Då kan man upptäcka att planen inte håller – eller att man behöver tänka på de …

Lågaffektivt bemötande får personer att må bra

Idag på internationella autismdagen berättar Läras utvecklingschef Trine Bach Jensen hur lågaffektivt bemötande underlättar vardagen för personer med autism som riskerar att hamna i affekt. Trine menar att lågaffektivt bemötande fungerar så bra för att det sätter fokus på oss själva och inte på de personer vi arbetar med eller är anhöriga till. Det är …

Lågaffektivt bemötande kräver en aktiv insats

Trine Bach Jensen är utvecklingschef på Lära och har lång erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande och är utbildad Studio 3 tränare. Här delar hon med sig av sina erfarenheter. Jag har jobbat lågaffektivt så länge jag kommer ihåg – innan jag ens visste att det hade ett namn. Det har alltid varit självklart …

Praktisk pedagogik – Lära lanserar ny utbildning

Utbildningen Praktisk pedagogik vänder sig till personer som redan kan mycket om lågaffektivt bemötande och har gått Studio 3-utbildning men som vill få ytterligare praktisk tillämpning. – Vi märkte att det fanns ett behov av att lära sig mer. Framför allt av att få träna praktiskt och få konkreta, enkla och pedagogiska verktyg att ta …

Lära tipsar – att möta en person i affekt genom ett lågaffektivt bemötande

Det finns alltid en orsak till att ett utmanande beteende uppstår även om det ofta kan upplevas som att beteendet kom som ”en blixt från en klar himmel”. Det kan dock vara lite av ett detektivarbete att ta reda på vad det handlar om. För att lyckas behöver vi ha en god förståelse och kännedom …

Metoder

På Lära arbetar vi utifrån nedanstående förhållningssätt. Lågaffektivt bemötande I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att ha ett respektfullt bemötande. Vi använder oss av pedagogiken ett ”Lågaffektivt bemötande”. Det är ett förhållningssätt som hjälper oroliga personer att inte hamna i affekt. Ett lågaffektivt bemötande är en icke-konfronterande metod som tillämpas i situationer där …

Metoder och förhållningssätt

På Lära arbetar vi utifrån följande metoder och förhållningssätt. Lågaffektivt bemötande I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att ha ett respektfullt bemötande. Vi använder oss av pedagogiken ett ”Lågaffektivt bemötande”. Det är ett förhållningssätt som hjälper oroliga personer att inte hamna i affekt. Ett lågaffektivt bemötande är en icke-konfronterande metod som tillämpas i …

En av många tekniker inom lågaffektivt bemötande

Hur kan man hantera en våldsam situation utan att själv använda våld eller tvång? Anders Östergren, utbildare på Lära, visar här en teknik inom lågaffektivt bemötande som man kan använda sig av. Tekniken är en av många som ingår i Läras utbildning Studio 3. Studio 3 bygger på att sätta brukaren i centrum, att aldrig …

Våra utbildare och handledare

Alla Läras utbildare har lång egen erfarenhet av att arbeta med funktionsnedsättning, äldreomsorg, skola eller individ och familj. Kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet samt att vi alltid har individen i centrum är en av våra största styrkor. Alla våra utbildare är certifierade enligt HPLJ metodik. HPLJ står för High Performance Learning Journey.  Läs …

Utveckling och samarbeten

Lära medverkar på olika sätt i projekt och samarbeten för att bidra till ökad kunskap och förståelse om våra målgrupper samt för att hålla oss uppdaterade om vad som händer i vår omvärld. Det ger oss ökad kunskap att återföra till vår verksamhet. Bland de som vi samarbetar, eller har samarbetat, med finns Malmö högskola, …

Stimulansmedel – riktad kunskapsinjektion

  “Insatser inom socialtjänsten ska präglas av bästa tillgängliga kunskap, god kvalitet och utgå från den enskildes behov och förutsättningar.” – Socialdepartementet 2016. Lära stöttar med baskunskap och fördjupningsutbildningar inom autism, utvecklingsstörning, NPF samt demens. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar inom ramen för regeringens stimulansmedel 2016 inom LSS och äldreomsorg. Lågaffektivt bemötande och Studio 3 Lågaffektivt bemötande handlar …

Anders Östergren vill vara en tolk

Anders Östergren har lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såväl barn som vuxna. De senaste 20 åren har han jobbat med utbildning och handledning. Anders menar att det är ett hantverk att arbeta med människor med funktionsnedsättningar.

Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.